Forum europeistyka Strona Główna
FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Profil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Forum europeistyka Strona Główna  Zaloguj  Rejestracja
Finanse UE Part 2

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum europeistyka Strona Główna -> Notatki
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Vargas
StudentDołączył: 13 Lut 2007
Posty: 43
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk

PostWysłany: Pon 22:14, 07 Kwi 2008    Temat postu: Finanse UE Part 2

Finanse – określone stosunki pieniężne; zasoby i strumienie pieniężne
Finanse UE – Zasady i strumienie pieniężne pewnej wspólnoty krajów UE; pieniądz dopływa i odpływa z budżetu.
Strumienie pieniężne – ruch pieniądza
Zakres finansów:
Wpływy środków pieniężnych
Wydatki
Budżet UE
Elementy:
Mankament (przyzwyczajenie)
Zalety:
Ułatwienie związane z firmami
Trzeba płacić za wymianę; wymiana kosztuje
Wyrównanie się poziomu życia dzięki warunkom jakie pieniądz spełnia
Szacunek pracy
Wypłacanie pracownikom pieniędzy
Wyrównanie się cen i kosztów
Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru klienta(Holandia), ponieważ obowiązuje ta sama waluta, nie ma przeliczników.
Europejski System Banków Centralnych – wszedł niejako po uruchomieniu europejskiego instytutu walutowego, ten instytut w myśl Art. 117 Traktatu działał mając pewne zakresy działania
Rola instytutu to przygotowanie etapu tworzenia kolejnej polityki pieniężnej
Opanowanie zasad, które są podstawą działania Banków Centralnych, które były w obrębie instytutu
Ujednolicenie regulacji praktyk związanych z przepływem inflacji statystycznych
1.01.1999 r. - Zastąpienie Instytutu przez Europejski System Banków Centralnych
Co wchodzi w zakres ESBC?
Jeden Europejski Bank Centralny (EBC)
Narodowe Bani Krajowe
Jest t niejako struktura dwupoziomowa
Zadania ESBC:
Art. 105 Traktatu TWE
Art. 107 – Struktura Banku

Cel ESBC – Zachowanie stabilności cen; utrzymanie w ryzach inflacji
Zadania ESBC:
Formułowanie i wykonywanie polityki pieniężnej w obrębie UE
Realizacja polityki związanej z emisją pieniądza w zakresie wspólnej waluty – polityka związana z fizycznym wydawaniem Euro
Zarządzanie określonymi rezerwami dewizowymi państw członkowskich
Zagwarantowanie należytej organizacji i działania systemu rozliczeń pieniężnych oraz płatności
Powodowanie należytej realizacji polityki, która jest przez odpowiednie władze prowadzona w odniesieniu do nadzoru oszczędnościowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilności systemu kredytowego.
Główne zadania NBC są „przerzucane” na EBC i w ten sposób EBC wypełnia te zadania. Zakres kompetencji organów NBC jest „przerzucany” na poziom właściwych ciał EBC. Chodzi o następujące ciała:
Rada Prezesów
Zarząd
Rozróżnienie między krajami, które są w strefie Euro i takich, których nie ma (są traktowane jako państwa….). (Zadania Banków Centralnych Narodowych nie są jednakowe) Kiedy zostanie osiągnięta równość w tym zakresie? Odp. Po spełnieniu przez określone kraje wymogów związanych z wejściem do strefy Euro.
Co mogą a czego nie Banki Centralne Narodowe objęte delogacją
Mają pewne ograniczenia, ponieważ nie są w Unii Walutowej
Nie mają możliwości uzyskania upoważnienia do fizycznego wydawania Euro (banknoty i monety)
Miejsce prezesów NBC w radzie prezesów EBC
Prezesi Banków Narodowych krajów objętych delogacją nie wchodzą do tego ciała
Art. 106 stęp 1 i 2 TWE
Art. 112 Ustęp 1 TWE
Operacje otwartego rynku i operacje kredytowe

Polegają na tym, że państwo wchodzi na rynek ← Art. 18,20,23,24 Statutu ESBC
Zasilenie gospodarki w pieniądz
Zabranie pieniądza z rynku
Banki Centralne regulują podaż pieniądza na rynku
Nie mogą działać jako agenci skarbowi na rzecz podmiotów publicznych
Nie podlegają zasadom podziału dochodów pieniężnych zgodnie z Art. 32 statutu ESBC
Obowiązkiem BN jest doprowadzenie do tego, aby nastąpiła harmonizacja prawa krajowego określającego status Centralnego Banku Państwa zgodnie ze statutem ESBC – Art. 109 TWE oraz Art. 14 Statutu ESBC
Przekroczenie granicy wejścia do strefy wspólnego pieniądza powoduje, że BCN zdobywają pełnią praw i obowiązków regulowanych przez akty normatywne i podlegają EBC, a także razem z EBC tworzą euro system
BNC stają się nieodłącznym składnikiem ESBC
Podlegają wytycznym EBC
Rada Prezesów EBC może podejmować kroki aby wytyczne były przetwarzane
EBC jest ciałem ESBC, stanowi organ ESBC, wykonuje zadania ESBC
EBC ma osobowość prawną, ESBC takiej osobowości nie ma
Należy dokonywać wpłat do EBC, opłacić kapitał EBC
EBC miał kapitał początkowy w wysokości 5 mld ecu (5 mld Euro)
Rada Prezesów może taki kapitał podnieść
BNC mają odpowiednie udziały EBC
2006r decyzja dotycząca wysokości udziałów
Udziały:
Deutsche Bundes Bank (Niemcy) 20,5211%
Francja 14,3875%
UK 13,9337%
Włochy 12,5297%
Hiszpania 7,5498%
Austria 2,0159%
Szwecja 2,3313%
Polska 4,8748%
Holandia 3,8937%
Rumunia 2,5188%

Kapitał EBC musi być zasilany nie tylko rpzez uczestników wspólnego obszaru pieniężnego, ale także przez kraje, które w strefie euro nie biorą udziału.
Zasady nasileń kapitałowych zostały ustalone przez EBC nr 2006 /26 zd 18.12.2006 r. określające środki niezbędne do opłacenia kapitału EBC przez Krajowe Banki Centralne uczestniczące:

Bank Anglii (56 mld Euro) – najbardziej obciążony
NBP (19 mln euro)
Gospodarka finansowa EBC jest realizowana w roku kalendarzowym będącym rokiem obrachunkowym
Zysk netto EBC jest dzielony następująco:
Kwota ustalona przez radę prezesów nie wyższa niż 20% globalnej kwoty zysku netto zasila fundusz rezerwowy, rozmiary funduszu rezerwowego wynoszą nie więcej niż 100% kapitału EBC, reszta zysku netto jest rozdzielana względem wysokości udziałów między udziałowców EBC
W sytuacji, w której zostały poniesione straty przez EBC źródłem pokrycia tej straty jest fundusz rezerwowy, może być także pokrywany z części zysku poszczególnych udziałowców
Kontrola w EBC, wykonują je niezależni rewidenci
Sprawozdawczość EBC:
Wykonywanie kwartalnych sprawozdań z działalności EBC publikowanych i sporządzanych co kwartał
Co tydzień sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie ESBC
Sporządzony przesz EBC roczny bilans dla całego ESBC
EBC kieruje roczne sprawozdanie z działalności ESBC, a także w sprawie polityki pieniężnej na bieżący i ubiegły rok do parlamentu europejskiego rady i komisji
EBC jest podmiotem niezależnym, to ciało nie podlega wpływom rządów państw członkowskich UE na podstawie Art. 108 TWE

Organy EBC:
Rada prezesów EBC i zarząd EBC – Art. 107 TWE, zmiana nastąpiła w traktacie akcesyjnym, dołączono do ciał decyzyjnych Radę Ogólną. Prezes EBC pełni funkcję prezesa zarządu ponadto odgrywa rolę reprezentacyjną (reprezentuje EBC na zewnątrz). Rada Europejska zaprasza prezesa EBC na zebrania jeśli dotyczą ESBC. Istnieje możliwość przesłuchania prezesa EBC i członków zarządu.
Rada EBC obejmuje dwa rodzaje członków – Członkowie zarządu EBC oraz prezesi Banków Centralnych Narodowych, ale jedynie tych krajów, które są w strefie Euro
Rada prezesów to ciało kolegialne, decyzje podejmowane przez głosowanie

Zadania Rady Prezesów:
Może upoważnić BN do wydawania fizycznego euro
Rada Prezesów realizuje politykę pieniężną np. dotyczącą stóp procentowych, poziomu rezerw w ESBC ponadto podejmuje działania, które są konieczne aby zadania ESBC były realizowane
Rada Prezesów działa w oparciu o pewien regulamin wewnętrzny, określa strukturę organizacyjną EBC, a także organizację ciał, które w obrębie EBC podejmują decyzję
Rada Prezesów wykonuje funkcję konsultacyjną, akty normatywne, które dotyczą działania EBC, w tym zakresie wydane opinie; podejmuje decyzje o reprezentacji ESBC w obszarze współpracy międzynarodowej a także o partycypacji w instytucjach walutowyc o charakterze międzynarodowym.
Zarząd EBC wypełnia, wykonuje zadania z zakresu polityki pieniężnej w myśl postanowień Rady Prezesów – ciało wykonawcze.
NBC otrzymują od zarządu odpowiednie wskazówki, zarząd realizuje zadania operacyjne. W jego zakresie leżą sprawy bieżące EBC, posiedzenia rady prezesów SA przez to ciało przygotowane
Rządy państw członkowskich na zlecenie Rady Europejskiej i po konsultacjach z radą prezesów EBC oraz parlamentem europejskim mianują zarząd EBC w skład tego organu wchodzi prezes, wiceprezes 4 członków (są to ludzie o znacznym autorytecie) – doświadczenie 8letni, obywatele UE.
Zadanie:
Jakiś kraj X nie płaci odsetek ani rat kapitałowych od swojego zadłużenia zagranicznego, przyjmujemy że jest to dług 5letni, kwota zadłużenia wynosi 10 mld euro, na rynkach finansowych. Rynkowa stopa tego oprocentowania wynosi 10%. Kapitalizacja odsetek taka sama. Oblicz jaką część kapitału zadłużeniowego dodatkowo będzie musiał uiścić kraj, który nie wywiązuje się ze zobowiązań względem kredytodawców
1rok 2 3 4 5
1 + 1,1 + 1,2 + 1,3 + 1,4 = 6 mld
FV = PW (1+ n/m)
FV – PV = x
x/PV * 100 = x
Mamy prawo obliczyć różnice albowiem obie wielkości, przyszła i bieżąca wartość zatrudnienia są sprowadzone do porównywalności.
Przedsiębiorca pożyczył 100 jednostek po upływie 2 lat ma oddać 120 jednostek. Ile jednostek nadpłacił x?
120 – 100 =20
20/100*100 = 20%

Dokumentacja EBC jest publiczna, jej dostępność jest regulowana decyzją EBC nr 2004/3 z dnia 03.2004 r w sprawie dostępu publicznego do dokumentów EBC. Ciałem decyzyjnym EBC jest Rada Ogólna. To ciało ma charakter przejściowy. Rada Ogólna ma szerokie kompetencje, które są zdefiniowane w Art.. 47 Statutu:
Współdziałanie w realizacji funkcji doradczych EBC
Grupa, która obejmuje swoim zakresem wspieranie:
Pozyskiwanie informacji statystycznych
Sprawozdawczość
Uruchamianie środków niezbędnych do określenia klucza subskrypcji kapitału
Określenie warunków jakie winien spełniać zatrudniony personel EBC
Działania wspomagające pracę preparacyjne konieczne do określenia Kusów walut państw członkowskich objętych derogacją w odniesieniu do walut państw członkowskich, które derogacją nie są objęte.
Bazą prawną działania organu są:
Statut
Regulamin Rady Ogólnej (wprowadzony decyzją EBC nr 2004 / 526 z dnia 17.06.2004r.)

EBC jest ciałem, które posiada szereg zadań ……
Istnieją kompetencje w obrębie prawa konsultacji i opinii; kompetencje w obrębie monetarnym i dewizowym, a także w obszarze nadzoru bankowego
Zadania EBC są następujące:
Formowanie polityki rezerw obowiązkowych i realizacja tekj polityki
Zadania dotyczące decyzji związanych z operacjami otwartego rynku, a także z operacjami o charakterze kredytowym
Zadania związane z fizycznym wydawaniem – w kolejności wykonywanie wespół z BCN różnych operacji zagranicznych, a także zarządzanie rezerwą dewizową UE.
Zagwarantowane działania systemu rozliczeniowego w sferze UE, a także z pozostałymi krajami znajdującymi się poza UE, w szczególności pozyskiwanie informacji statystycznych a także sporządzanie raportów rocznych ESBC.
Kompetencje EBC:
Fizyczne wydawanie pieniądza Art. 106 TWE
Operacje otwartego rynku i operacje kredytowe Art. 18 Statut
Rezerwy obowiązkowe Art. 19 Statutu
Określanie kursów walutowych ustalających relacje euro względem innych walut używanych w obrębie wspólnoty i poza nią Art. 111 i 124 TWE
Rachunki bankowe w EBC a także w BNC
Rozliczenia Art17 i 22 Statutu
Rezerwy dewizowe Art. 30 i 31/49 Statutu
Operacje zewnętrzne Art. 23 i 24 Stautu
Sankcje wobec przedsiębiorstw Art. 34 statutu
Operacje z podmiotami publicznymi Art. 21 statutu
Wnioski:
Finanse UE to zasady i przepływy pieniężne w obrębie tej unii realizowane po to aby realizować cele w UE
Istotny jest zakres finansów UE (dopływy i odpływy kapitałów
ESBC
EBC
Przekrój organizacyjny
Przekrój zdaniowo kompetencyjny
NBC a EBC
Derogacja
Określenie kosztów, nie spłacanie zadłużenia w wymiarze absurdalnym i relatywnym


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum europeistyka Strona Główna -> Notatki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
BBTech Template by © 2003-04 MDesign
Regulamin